Hotel Rozálka***

Novinky

Detský tábor Rozálka

Detský tábor za bude konať od 28.2.-2.3.2019. 
Cena: 37€/deň
Cena zahŕňa: program, pitný režim a stravovanie (desiata, obed, olovrant).
Program: teoretická a praktická starostlivosť o kone (čistenie, sedlanie), jazdy na koni, spoločenské a loptpvé hry, ľahká turistika
V prípade nepriaznivého počasia je program zabezpečený Hotelom Rozálka.
Tábor je vhodný pre deti od 9-17 rokov.
Kontakt: ingrid.lancaricova77@gmail.com

Zoznam noviniek