Rozalka

Kolbiská

Kolbiská, haly a stajne v Areáli Rozálka vám ponúknu všetko, čo vy a váš kôň k spokojnej jazde potrebujete.

  • 2x hala , automatický zavlažovací systém
  • 1x vnútorná kruhovka
  • 2x vonkajšie kruhovky
  • 2x parkúrové kolbisko
  • 1x westernové kolbisko

Povrch na kolbiskách (halách) je špeciálny piesok miešaný s geotextíliou , ktorý je pravidelne upravovaný a dosypávaný (dopĺňaný).

Viac fotiek nájdete v galérii

Kolbiská
Kolbiská

Generálny riaditeľ
Mgr. Lucia Kováčová
+421 911 235 336
lucia.kovacova@rozalka.sk