Hotel Rozálka***

Kontakty

Adresa

Hotel Rozálka *** 
Rozálka 9 
902 01 Pezinok 

Recepcia 
+421 903 410 233
recepcia@rozalka.sk

Generálny riaditeľ 

Ing. Ľubica Halabrínová
riaditel@rozalka.sk

F&B

restauracia@rozalka.sk

Marketing a PR

Kristína Štefánková
marketing@rozalka.sk

Sales

Alexandra Ožvaldová
+421 911 838 857
hotel@rozalka.sk

Sekretariát

Zuzana Čillíková
sekretariat@rozalka.sk

Jazdecká škola:
Ing. Ingrid Lančaričová
ingrid.lancaricova77@gmail.com
+421 905 327 704

Obchodné meno spoločnosti:

TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Sídlo: Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava

IČ DPH: SK 2020303637
IČO: 31 382 711
DIČ: 2020303637

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 744/B

Otváracie hodiny REŠTAURÁCIA

Pondelok- Štvrtok 10:00- 21:00 
Piatok - Sobota 10:00-22:00
Nedeľa 10:00- 21:00