Rozalka

O nás

Mesto Pezinok je preslávené centrum malokarpatskej vinohradníckej a vinárskej oblasti už niekoľko storočí a v súčasnosti je známe aj ako mesto kultúry, umenia a jazdectva.

Pred niekoľkými rokmi sa zmodernizoval v Pezinku Areál zdravia Rozálka, ktorý je ideálnym miestom pre jazdecký šport. Na mieste zanedbaných poľnohospodárskych objektov vyrástol moderný komplex pre ustajnenie koní s kolbiskami ideálnymi na všetky typy jazdeckých pretekov a vnútornou arénou . Areál má svoju vysokú športovú, spoločenskú, estetickú a architektonickú úroveň. Práve pre tieto nevšedné vlastnosti sem ľudia chodia stále častejšie. Priťahuje a fascinuje ich najmä previazanosť človeka a koňa, ale aj vôľou a radosťou z prekonávania prekážok, túžbou víťaziť. Súčasťou každej letnej sezóny na Rozálke sú jazdecké preteky v rôznych disciplínach, ktoré sa po viacročnom úsilí stali pravidlom pre plné tribúny, účasť médií a významných osobností kultúrneho, spoločenského a politického života. A práve týmto sa Areálu zdravia Rozálka podarilo naplniť jeden z cieľov, ktorý si predsavzala, a to spopularizovať jazdecký šport v akejkoľvek forme a prebudiť záujem, najmä mladých ľudí o prírodu a predovšetkým, o také ušľachtilé zviera ako je kôň.

Mesto Pezinok

Informácie o meste Pezinok:

Pezinok je staré vinohradnícke mesto chránené oblými svahmi Malých Karpát, ktoré sú od nepamäti nemými spoločníkmi jeho bohatej histórie. Blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ľahká dostupnosť cestnou a železničnou dopravou, pretrvávajúca tradícia vinohradníctva a vinárstva, ako aj špecifická gastronómia je stále väčším lákadlom pre turistov a každodenných návštevníkov mesta.

Pezinok je súčasťou turistického projektu Malokarpatská vínna cesta, ktorá spája obce a mestá Malokarpatského regiónu a s vinárskymi tradíciami od Bratislavy až po Smolenice. Mesto je zaujímavé pre turistov jednak vďaka svojim historickým pamiatkam, jedinečným muzeálnym a umeleckým expozíciám a v neposlednom rade svojim programom, tzv. vínneho turizmu – ochutnávkami vína a gastronomických špecialít ako aj tradičnými vinárskymi podujatiami (Vínne trhy v apríli, Vinobranie v septembri, Svätomartinské požehnanie mladého vína (11. novembra) a Deň otvorených pivníc (v novembri).

Veľkým darom, ktorý dali mestu Karpaty, je areál zimných športov na vrchu Baba a v lete pešia turistika po značených turistických chodníkoch. Všetky mestské lesy sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Informácie o meste Pezinok: