AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK
HOTEL ROZÁLKA***

Ustajnenie

Naše stajne poskytujú koňom nielen potrebnú ochranu pred nepriaznivým počasím, ale aj pokojné miesto pre odpočinok. Sú priestranné, presvetlené, vzdušné, teplé, suché, a vyhovujú základným zootechnickým požiadavkám koní. Naše stajne spĺňajú všetky podmienky na kvalitný život vašich štvornohých miláčikov.

 • 225 vonkajších boxov
 • 137 vnútorných boxov

Boxové ustajnenie

Boxové ustajnenie je ideálne riešenie pre vášho koníka. Prispieva čo najviac k blízkemu a citlivému styku človeka s koňom v záujme jeho psychickej rovnováhy. Kôň takto nie je izolovaný od ostatného priestoru stajne a je stále v priamom kontakte s ľuďmi a celým dianím v stajni. Box je vybavený  automatickou napájačkou a kŕmnym hrantom. Vetranie stajne je zabezpečené stropnými svetlíkmi a oknami.

V cene je zahrnuté:

 • ranné vyhnojenie, poobedné mistovanie
 • kŕmenie 3x denne
 • možnosť výbehu
 • 4 vonkajšie kolbiská a kruhovka
 • 2 vnútorné jazdiarne a kruhovka
 • vnútorné a vonkajšie sprchovacie boxy
 • sedlovňa
 • kompletné sociálne zázemie pre majteľa koňa (šatňa s vlastnou skrinkou, WC, sprcha)

Kolbiská

Kolbiská, haly a stajne v Areáli Rozálka vám ponúknu všetko, čo vy a váš kôň k spokojnej jazde potrebujete.

 • 2x vnútorná hala (60mx20m a 70mx30m) , automatický zavlažovací systém
 • 1x vnútorná kruhovka
 • 2x vonkajšie kruhovky
 • 2x parkúrové kolbisko (110mx60m & 50mx80m)
 • 1x drezúrne kolbisko (70mx40m)
 • 1x školské kolbisko (50mx30m)

Povrch na kolbiskách (halách) je špeciálny piesok miešaný s geotextíliou , ktorý je pravidelne upravovaný a dosypávaný (dopĺňaný).

Kontakt

Ak máte záujem o ustajnenie, alebo otázky, kontaktujte našu správkyňu areálu.

Ing. Jana Gašparová

+421 947 951 042

spravca@rozalka.sk

Generálny riaditeľ
riaditel@rozalka.sk