AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK
HOTEL ROZÁLKA***

Ustajnenie

Stajňa má poskytovať koňom nielen potrebnú ochranu pred nepriaznivým počasím, ale aj pokojné miesto pre odpočinok. Preto má byť priestranná, svetlá, vzdušná, teplá, suchá, a musí vyhovovať základným zootechnickým požiadavkám. Naše stajne spĺňajú všetky podmienky na kvalitný život našich štvornohých miláčikov.

 • 225 vonkajších boxov
 • 137 vnútorných boxov

Boxové ustajnenie

Boxové ustajnenie je ideálne riešenie pre vášho koníka. Prispieva čo najviac k blízkemu a citlivému styku človeka s koňom v záujme jeho psychickej rovnováhy. Kôň takto nie je izolovaný od ostatného priestoru stajne a môže byť stále v priamom kontakte s ľuďmi a celým dianím v stajni. Box je vybavené s automatickou napájačkou. Veľkosť boxu je cca 6 m2 v závislosti od kategórie.

V cene je zahrnuté:

 • hnojenie 2x denne
 • kŕmenie 2-3x denne
 • možnosť výbehu
 • vonkajšie kolbiská 
 • krytá jazdiareň 
 • sprcha pre kone
 • lonžovací kruh
 • sedlovňa (miesto na sedlo a uzdečku)
 • kompletné sociálne zázemie pre majteľa koňa (šatňa s vlastnou skrinkou, WC, sprcha – spoločná 

Kolbiská

Kolbiská, haly a stajne v Areáli Rozálka vám ponúknu všetko, čo vy a váš kôň k spokojnej jazde potrebujete.

 • 2x hala , automatický zavlažovací systém
 • 1x vnútorná kruhovka
 • 2x vonkajšie kruhovky
 • 2x parkúrové kolbisko
 • 1x westernové kolbisko

Povrch na kolbiskách (halách) je špeciálny piesok miešaný s geotextíliou , ktorý je pravidelne upravovaný a dosypávaný (dopĺňaný).

Generálny riaditeľ
riaditel@rozalka.sk