AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK
HOTEL ROZÁLKA***

DREZÚRNE PRETEKY V AREÁLI ZDRAVIA ROZÁLKA

Slovo drezúra počul aspoň raz snáď každý. Ale čo je to vlastne za športovú disciplínu?

Drezúrne jazdectvo, nie je len o estetike, ale aj o prepojení jazdca a koňa. Je to disciplína, kde sa jazdec so súťažným koňom pohybuje vopred určeným spôsobom a poradím podľa drezúrnej úlohy. Všetky súťažiace dvojice musia predvádzať chôdzu, klus a cval, s dôrazom na plynulé prechody medzi týmito krokmi. Zároveň musia všetky úlohy vykonávať z pamäte.

Súťažné úlohy sa uskutočňujú na drezúrnom obdĺžniku s rozmermi 60 x 20 m alebo 20 x 40 m, kde každý roh je označený písmenami definujúcimi presné body vykonávania cvikov. Súťažiaci v jednej kategórii absolvujú rovnaké predpísané úlohy, s výnimkou súťaží voľnej zostavy.

Rozhodcovia hodnotia každý pohyb podľa štandardu zodpovedajúceho testu a prideľujú skóre od nuly do desať, pričom nula znamená "nevykonaný" a 10 znamená "výborný". Celkové hodnotenie je potom priemerom hodnotení všetkých rozhodcov. Dvojica s najvyšším priemerom sa stáva víťazom.

Svedkami dych berúcich výkonov boli aj diváci, ktorí sa prišli pozrieť na Drezúrne preteky 1.októbra 2023 na Pezinskú Rozálku. Tieto preteky boli zároveň aj Majstrovstvami Bratislavskej oblasti, ktorej novými majstrami sú:

Kategória Pony - Viktória Oršuliaková & ATHOS z TJ ŽIŽKA Bratislava

Kategória Deti - Zuzana Krivosudská & FG ALTEREGO z PARADREZÚRA EXCELENT Boldog

Kategória Juniori - Diana Cingelová & MINELLA z JK Ivanka pri Dunaji čo ponúknuť.

Nesmieme zabudnúť spomenúť najťažšiu súťaž - FEI JD - Ceny Mezcalli, ktorej víťazné miesto obsadila Sylvia Šteflovičová & GEERSTEIN z JK JOSY TEAM Trnava

Drezúrne preteky na Pezinskej Rozálke  priniesli nielen súboje medzi špičkovými jazdcami, ale aj ukážku toho, že drezúrne jazdenie je umenie plné kvalitných jazdcov a talentovaných koní.