AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK
HOTEL ROZÁLKA***

Parkúr – skokové súťaženie

Parkúrové jazdectvo je druh olympíjskej súťaže, pri ktorej sa za rôznych podmienok preveruje dvojica jazdec a kôň na parkúre s umelými prekážkami. V tomto článku Vám bližšie predstavíme túto obľúbenú jazdeckú disciplínu. 

Parkúrové skákanie, tiež nazývané parkúr, skokové jazdectvo, skoky či parkúrové skákanie je jazdecká disciplína, pri ktorej jazdec s koňom prekonáva dráhu zloženú z prekážok na vytvorenom kolbisku. Cieľom súťaže je preveriť pokoj, uvoľnenosť, skúsenosti, rýchlosť , poslušnosť koňa či jazdecké schopnosti jazdca. Ak jazdec spraví chybu, napr. zhodenie prekážky, odmietnutie poslušnosti, prekročenie časového limitu a pod. je penalizovaný. Víťazom súťaže sa stáva jazdecká dvojica , ktorá dostala najnižší počet trestných bodov alebo dokončila parkúr v najkratšom čase, alebo získala najvyšší počet bodov. Záleží na type súťaže.

Preteky môžu trvať jedno alebo dve kolá. V základnom kole sú rozhodujúce trestné body. Ak je viacero dvojíc, ktoré majú rovnaký počet trestných bodov musia absolvovať dodatočné kolo - rozoskakovanie. V rozoskakovaní sa môžu prekážky zvýšiť až o 10 cm a taktiež môže byť ich počet minimalizovaný. V jednej súťaži môže jazdec štartovať viac krát avšak na rôznych koňoch. 

Počas parkúru sa penalizuje: 

1. zhodenie prekážky a dotknutie sa vody alebo doskokovej lišty, ktorá ohraničuje vodnú priekopu.

2. neposlušnosť 

3. omyl na parkúre

4. pád koňa /alebo jazdca

5. nedovolenú pomoc

6. prekročenie stanoveného alebo prípustného času 

História skokového jazdectva

Za svoj vznik vďačíme dôstojníkom britskej kavalérie, ktorí skoky cez rôzne prekážky považovali za vynikajúci tréning jazdca, a tak isto aj koňa. Prvýkrát vo svojej jednoduchej verzií bol parkúr predvedený v roku 1865 v Dubline . Prekážky však boli postavené iba z dosiek a kone skákali do výšky a diaľky, kde presné pravidlá neboli určené. V roku 1883 bola jazdecká súťaž zaradená do New Yorskej prehliadky mesta. Parkúrové jazdectvo sa začalo do dnešnej formy kreovať až v roku 1900, kde sa tento šport prvýkrát objavil na olympíjských hrách v Paríži. 

Na začiatku skokových súťaží boli trestné body udeľované za zhodenie ľahkej lišty na vrchu prekážky, pritom zakopnutie prednou či zadnou nohou sa hodnotilo rozdielne. Súťažiaci boli poväčšine vojaci. Pravidlá sa líšili aj v rôznych krajinách, dokonca boli rozličné aj v jednej krajine. 

Po 2 svetovej vojne sa vo svete parkúru začali robiť zmeny a skokové preteky sa postupne menili na tie , aké poznáme dnes. Vzostup popularity priniesla súťaž vo White City v Londýne, ktorú organizovala British Showjumping Society. Plukovník Mike Ansell využil nové prvky ako napríklad farabné dosky, kvetiny…Neskôr začala tento šport vysielať aj televízia . Parkúrové preteky sa stávali čoraz viac populárnejšími. 

GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019
GRAND PRIX A CVI 2019