AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK
HOTEL ROZÁLKA***

Svätý Valentín - Sviatok lásky a romantiky

Svätý Valentín, ktorý oslavujeme 14. februára, je výnimočným dňom zasväteným láske a romantike. Tento sviatok nás spája najmä v prejave oddanosti a nežnosti.

História sviatku svätého Valentína siaha až do 3. storočia nášho letopočtu a je spojená s viacerými legendami. Jedna z najrozšírenejších hovorí o kňazovi menom Valentín, ktorý žil v Ríme počas vlády cisára Claudia II. Podľa tejto legendy zakázal cisár mladým mužom vstupovať do manželstva, veriac, že slobodní muži sú lepší vojaci. Valentín však odporoval tomuto príkazu a tajne oddával mladé páry.

Keď jeho činy vyšli najavo, bol Valentín zajatý a uväznený. Počas väzenia sa zamiloval do slepej dcéry väzenského dozorcu a svojím modlitbami a liečebnými schopnosťami jej navrátil zrak. Pred svojou popravou poslal Valentín slepej dievčine list, ktorý podpísal slovami "Tvoj Valentín."

Iná legenda hovorí o tom, že svätý Valentín bol popravený za pokus o útek väzňom z rímskeho väzenia, no pred svojou smrťou poslal milostné posolstvá väzenským strážcom.

Sviatok svätého Valentína, ako ho poznáme dnes, sa začal stávať populárnym v stredoveku, kedy sa verilo, že 14. február je deň, kedy vtáctvu začína obdobie párenia. Od tej doby sa sviatok postupne stal symbolom lásky a romantiky. V 14. storočí sa valentínske priania a posolstvá stali populárnymi a v 18. storočí sa začala rozširovať tradícia výmeny valentínskych pozdravov.

Dnes je sviatok svätého Valentína globálnym fenoménom, kedy páry a priatelia vyjadrujú svoje city prostredníctvom darčekov, kvetov a romantických gest.

Reštaurácie pripravujú špeciálne menu, aby páry mohli spoločne osláviť túto príležitosť a naša reštaurácia nebude tento rok výnimkou. Máme pre vás pripravené 4-chodové menu, ktoré bude v ponuke od 9.-14.2.2024. Takže naplánujte si čas pre romantiku a oslavte s nami svätého Valentína.

Rezervácia: hotel@rozalka.sk