AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK
HOTEL ROZÁLKA***

Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.

Už viac ako rok je náš areál domovom oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pod vedením veliteľa  kpt. Mgr. Henricha Richtera. Ich edukačné vystúpenie s cieľom poukázať na dôležitosť jazdnej polície ste mali možnosť vidieť na viacerých našich akciách.

Na čo slúži oddelenie jazdnej polície?

Oddelenie jazdnej polície vykonáva hliadkové služby a bezpečnostné opatrenia v rámci celej Slovenskej republiky. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych rizikových športových podujatiach, verejných zhromaždeniach, pátracích akciách či preventívne kontrolujú chatové a rekreačné oblasti, kde sa zameriavajú na zamedzenie páchania trestnej činnosti krádeží dreva a vlámaní do rekreačných chát. Môžeme ich taktiež vidieť aj na pravidelných hliadkach v centre hlavného mesta. Výhodou služobných koní je hlavne  ich schopnosť pracovať v teréne so sťaženým prístupom a ich prirodzený rešpekt.

Príslušníci jazdnej polície spolupracujú s odborom komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru na príprave a realizácii celoslovenských preventívnych podujatí zameraných na prácu s deťmi a školopovinnou mládežou. 

Jazdecká polícia a náročný výcvik 

Jazdecká polícia s oddeleniami v Bratislave (Pezinku) a Košiciach má momentálne okolo 18 koní, ktorých 10 z nich je ustajnených v našich vnútorných boxoch jazdeckej časti. Pred pár týždňami sme privítali aj novú posilu , štvornohého žrebca menom Dorian.

Základných predpokladom na úspešné pôsobenie jazdnej polície je dobrý zdravotný stav a kondícia koní. Výcvik každého služobného koňa pokračuje kontinuálne dvakrát do týždňa, kde tieto kone čelia simuláciám reálnych hrozieb, s ktorými sa môžu stretnúť počas samotného výkonu služby - výbuchy pyrotechniky, streľba, hluk davu, rôzne zvukové efekty, alebo pôsobenie ohňa. O služobné kone sa každý deň starajú policajti oddelenia jazdnej polície, ktorí im zabezpečujú pravidelný pohyb, požadovanú hygienu a sústavný výcvik.

Zdroj : www.minv.sk, youtube: polícia SR

Blog / Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.  - foto
Blog / Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.  - video
Blog / Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.  - video
Blog / Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.  - video
Blog / Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.  - video
Blog / Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.  - video
Blog / Oddelenie jazdnej polície so sídlom na Rozálke.  - video