AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK
HOTEL ROZÁLKA***

Čo je to drezúra? História, spôsob bodovania, rozhodcovia....

Už túto sobotu budete mať možnosť na Rozálke vidieť výkony jazdcov na prvom ročníku Rozálka cupu v DREZÚRENenechajte si újsť túto jedinečnú príležitosť. V článku sa dozviete základné informácie o tejto kráľovskej disciplíne: 

Čo je drezúra?

Drezúra z francúzskeho slova dressage, je jazdecká disciplína, pri ktorej jazdec so súťažným koňom vykonávajú sériu vopred určených pohybov v stanovenom poradí podľa drezúrnej úlohy. Vo všetkých súťažiach musí kôň predvádzať chôdzu, klus a cval, ako aj plynulé prechody v týchto krokoch a medzi nimi. Všetky úlohy sa jazdia naspamäť.

História drezúry

Základy modernej drezúry siahajú až do obdobia renesancie, kedy bola založená Neapolská jazdecká akadémia v roku 1532, ktorá sa neskôr stala vzorom pre vytvorenie jazdeckých škôl vo Viedni, Španielsku i Francúzsku.  Jazdecké školy boli vytvorené s cieľom vojenského výcviku a zastávali bojovú funkciu.

Myšlienka vytrénovať poslušného a pohotového koňa, ktorý by dokázal elegantne reprezentovať šľachtu v mestách , vychádza priamo z vojenského výcviku – čím lepšie bude kôň vycvičený, tým bude lepší v boji. O novom spôsobe výcviku sa dozvedáme až v 17.storočí od britského vojvodu William Cavendisha a jeho knihy „Všeobecný systém jazdectva“

Kde sa súťaže odohrávajú ?

Súťažné úlohy sa predvádzajú na drezúrnom obdĺžniku s rozmermi 60 x 20 m alebo 20 x 40 m. Okolo obdĺžnika sú značky definované písmenom, ktoré označujú presné miesto, kde majú byť určené cviky vykonané. Všetci súťažiaci v jednej súťaži predvádzajú rovnaké predpísané úlohy , s výnimkou súťaží voľnej zostavy. 

Ako sa boduje?

Rozhodcovia hodnotia každý pohyb na základe štandardu zodpovedajúceho úrovni testu a každému pohybu pridelia skóre od nuly do desať – nula je „nevykonaný“ a 10 je „výborný“. Konečná známka je priemerom známok všetkých rozhodcov. Dvojica sa najvyššou dosiahnutou známkou vyhráva. Všetky úlohy sa jazdia naspamäť.

Čo zohráva rolu pri bodovaní?

Pri vykonávaní drezúrnych úloh musí kôň pôsobiť uvoľnene bez zjavnej námahy jazdca a prechody vykonávať pravidelne, plynulo a pružne. Počas celej zostavy musí aktívne reagovať celým telom na pohyby jazdca. Rozhodcovia taktiež hodnotia poslušnosť koňa, sed jazdca i správnosť a účinnosť pomôcok...

Zdroj: www.britishdressage.co.uk

Tešíme sa na vás už túto SOBOTU! 

Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo
Drezúra- I.kolo